شماره های تماس

میلگرد ۱۲ آجدار A3

میلگرد ۱۲ آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۴۱
۴۴,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 12 آجدار A3
ریال