شماره های تماس

میلگرد ۱۰ساده A2

میلگرد ۱۰ساده A2
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۴۰
۴۴,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 10ساده A2
ریال