شماره های تماس

میلگرد ۱۰ آجدار A2

میلگرد ۱۰ آجدار A2
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۳۹
۴۴,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 10 آجدار A2
ریال