شماره های تماس

میلگرد ۱۰آجدار A3

میلگرد ۱۰آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۳۷
۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 10آجدار A3
ریال