شماره های تماس

میلگرد ۸آجدار A3

میلگرد ۸آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۳۶
۴۶,۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 8آجدار A3
ریال