شماره های تماس

ورق ۳۵ میل اکسین

ورق ۳۵ میل اکسین
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۵۰
ورق 35 میل اکسین
ریال
جهان فولاد کاویان