شماره های تماس

ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰فولاد مبارکه

ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰فولاد مبارکه
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۳۷
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۵
ورق 10 عرض 1500فولاد مبارکه
ریال