شماره های تماس

ورق ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰

ورق ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۳۳
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۵
ورق 25 میل کاویان عرض 150
ریال