شماره های تماس

ورق ۲۰میل کاویان عرض ۱۵۰

ورق ۲۰میل کاویان عرض ۱۵۰
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۳۳
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۵
ورق 20میل کاویان عرض 150
ریال