شماره های تماس

آخرین تغییرات نرخ تولیدکنندگان میلگرد امروز۱۳۹۸/۰۹/۰۵

آخرین تغییرات نرخ تولیدکنندگان میلگرد امروز۱۳۹۸/۰۹/۰۵

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۲:۲۰

میلگرد راد همدان با۸۰ تومان افزایش نسبت به صبح دیروز

میلگرد نیشابور با۲۰ تومان افزایش

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) با ۲۰تومان افزایش

میلگرد سیادن ابهر با ۴۰ تومان افزایش

میلگرد امیرکبیر خزر  با ۴۰ تا ۵۰ تومان افزایش

میلگرد آناهیتا گیلان با ۷۰ تومان افزایش

میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان) با ۷۰ تومان افزایش

میلگرد شاهرود با ۷۰ تومان افزایش 

میلگرد حسن رود (فولاد گیلان) با ۵۰ تومان افزایش

میلگرد سمنان بابرخی سایزها ۸۰ تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر با۴۰ تومان افزایش

میلگرد ظفر بناب  ▫️بدون تغییر

میلگرد هشترود با۷۰ تومان افزایش

میلگرد گلستان بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد با ۵۰ تومان افزایش

میلگرد جهان فولاد غرب بدون تغییر

میلگردسمنان  برخی سایزها ۸۰ تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر با ۴۰ تومان افزایش

میلگرد ظفر بناب بدون تغییر

میلگرد هشترودبا ۷۰ تومان

میلگرد گلستان بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد ۵۰ تومان افزایش یافت

میلگرد جهان فولاد غرب بدون تغییر

ادامه مطلب...

Submit news

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
۲ + ۲ =