شماره های تماس

آمار چک‌های برگشتی کاهش یافت

آمار چک‌های برگشتی کاهش یافت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۰:۵۹

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٤٤ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بالغ بر ٦ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۱.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۷.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ادامه مطلب...

Submit news

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
۳ + ۴ =