شماره های تماس

شنیده های بازار میلگرد تا این لحظه با افزایش قیمت همراه بوده است.

شنیده های بازار میلگرد تا این لحظه با افزایش قیمت همراه بوده است.

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۳:۰۹

میلگرد راد همدان: ۹۰ تومان افزایش نسبت به صبح دیروز

میلگرد سیرجان حدید جنوب: ۵۰ تومان افزایش

میلگرد سیادن ابهر:۱۰ تومان افزایش

میلگرد امیرکبیر خزر : ۱۰ تا ۵۰ تومان افزایش

میلگرد آناهیتا گیلان : ۵۰ تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر : بدون تغییر

میلگرد نیشابور :۷۰ تومان افزایش

میلگرد_سمنان :۲۰ تومان افزایش

میلگرد پرشین فولاد:بدون تغییر

میلگرد خرمدشت تاکستان :۵۰ تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر ; ۲۰ تومان افزایش نسبت به قیمت قبلی

میلگرد کاوه تیکمه داش: ۵۰ تومان افزایش

میلگرد بافق یزد: ۵۰ تومان افزایش

میلگرد گلستان : ۳۰ تومان افزایش

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان); ۷۰ تومان افزایش

ادامه مطلب...

Submit news

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
۵ + ۰ =