شماره های تماس

آخرین بروز رسانی نرخ طلا و سکه۱۳۹۸/۰۹/۰۴

آخرین بروز رسانی نرخ طلا و سکه۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۰:۴۷

آخرین بروزرسانی:۱۴:۰۰

۴ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:۴۲۸۲۰۰

انس طلا:۱۴۶۰

مظنه تهران:۱۸۵۹۰۰۰

انس نقره :۱۶.۸۶

دلار :۱۲۳۵۰

یورو:۱۳۴۰۰

درهم:۳۳۸۵

ربع سکه:۱۴۴۰۰۰۰

سکه طرح جدید:۴۲۹۰۰۰۰

سکه طرح قدیم:۴۲۵۰۰۰۰

سکه یک گرمی:۸۷۰۰۰۰

آخرین بروزرسانی:۱۱:۰۰

۴ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:۴۲۵۰۰۰

انس طلا:۱۴۵۹

مظنه تهران:۱۸۴۵۰۰۰

انس نقره :۱۶.۸۷

دلار :۱۲۲۵۰

یورو:۱۳۳۵۰

درهم:۳۳۲۵

ربع سکه:۱۴۲۰۰۰۰

نیم سکه:۲۲۲۰۰۰۰

سکه طرح جدید:۴۲۶۲۰۰۰

سکه طرح قدیم:۴۲۱۰۰۰۰

سکه یک گرمی:۸۶۰۰۰۰

آخرین بروزرسانی:۰۸:۰۰

۴ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:۴۲۴۸۰۰

انس طلا:۱۴۶۱

مظنه تهران:۱۸۴۰۰۰۰

انس نقره :۱۶.۹۳

دلار :۱۲۲۵۰

یورو:۱۳۲۵۰

درهم:۳۳۳۵

ربع سکه:۱۴۲۰۰۰۰

نیم سکه:۲۲۲۰۰۰۰

سکه طرح جدید:۴۲۵۰۰۰۰

سکه طرح قدیم:۴۲۱۰۰۰۰

سکه یک گرمی:۸۶۰۰۰۰

طلاکلینیک

ادامه مطلب...

Submit news

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
۵ + ۱ =