شماره های تماس

قیمت قراضه در ترکیه بالاتر رفت

قیمت قراضه در ترکیه بالاتر رفت

۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۱۴:۴۸

متوسط قیمت بازار برای قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ حدود ۲ دلار رشد داشته ۳۳۳ دلار هر تن سی اف آر شد.

محموله حمل دسامبر قراضه سنگین دریای بالتیک در ۳۳۳ دلار هر تن سی اف آر ترکیه معامله شد. یک محموله مخلوط قراضه بنلوکس نیز در ۳۳۲ دلار هر تن سی اف آر معامله شد. محموله های دیگری از قراضه اروپا نیز برای خلوص های مختلف در ۳۲۵ تا ۳۴۴ دلار هر تن سی اف آر معامله شد. قراضه سنگین ۲۰-۸۰ امریکا نیز در ۳۳۴ دلار هر تن سی اف آر معامله شد.

در کل روزهای گذشته کارخانه ها فشار زیادی را برای خرید قراضه تحمل نموده اند در حالی که مدتی عقب نشسته بودند ومنتظر افت قیمت بودند.

منبع:فولاد ایران

ادامه مطلب...

Submit news

۲ + ۷ =