شماره های تماس

طبقه‌بندی چهارگانه دلارهای صادراتی

طبقه‌بندی چهارگانه دلارهای صادراتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۲:۳۱

در گروه اول صادرکنندگانی که زیر ۱ میلیون دلار صادرات در سال دارند، از پیمان ارزی معاف خواهند شد

گروه دوم که ارزش صادرات آنها بین ۱ تا ۳ میلیون دلار است، معافیت ۵۰ درصدی دارند. به این معنی که می‌توانند ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند

گروه سوم که ارزش صادراتشان بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار است، می‌توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند

اما گروه چهارم که ارزش صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، به شیوه گذشته ارز خود را بر می‌گردانند. به این معنی که ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند

منبع:اخبار بورس

ادامه مطلب...

Submit news

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
۳ + ۱۴ =