شماره های تماس

جداول وزن میلگرد

جداول وزن میلگرد

جداول وزنی میلگرد

وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد

میلگرد یکی از مصالح بسیار مهم و ضروری در اجرای سازه های مختلف می باشد و به همین دلیل، دسترسی و اطلاع از چگونگی کاربرد جدول وزن میلگرد قبل از اجرای سازه بسیار مهم و ضروری به نظر می آید. میلگردها در دو نوع کلاف و شاخه ای و در انواع ساده و آجدار به بازار عرضه می شوند. نوع آجدار آنها برای استفاده در پروژه های ساخت و ساز بیشتر استفاده می شود زیرا به دلیل درگیر شدن آج آنها با بتن باعث بالا رفتن مقاومت کششی سازه شده و این موجب کاهش ترک خوردگی در بتن می باشد.

میلگردهای تولید شده، در انواع گریدها با نام های میلگرد A1 و میلگرد A2 و همچنین میلگرد A3 نامگذاری می شوند. این شیوه نامگذاری هنوز همچنان در جامعه رواج دارد و در حال حاضر، بجای میلگرد A2، از نام مستعار آج ۳۴۰ و بجای میلگرد A3، از نام مستعار آج ۴۰۰ استفاده میشود. قطر میلگردها از ۸ الی ۴۰ میلی متر میباشد که دارای طول های ۱۲ متری هستند. در جدول وزن میلگرد، اوزان میلگرد در حالت های شاخه ای و آجدار و در سایزهای متفاوت مورد محاسبه قرار گرفته است. استفاده از جدول استاندارد قبل از عملیات اجرایی سبب کاهش هزینه ها میشود. علاوه بر استفاده از جدول وزن میلگرد با محاسبه ابعاد و اندازه دقیق آنها می توان میلگردهای مورد استفاده در سازه را به آسانی و با دقت بالا جایابی کرده و آن ها را در محل مناسب خود بدون خطا قرار داد.

مشاهده جدول اشتال میلگرد
دانلود PDF نحوه محاسبه وزن میلگرد
وزن هر شاخه میلگرد (kg)۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان۷٫۵۱۱۱۴٫۸۱۹٫۲۲۴٫۶۳۰۳۶۴۶٫۴۵۸٫۵۷۶
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد حسن رود۴٫۷۶٫۹۱۰۱۳٫۷۱۸۲۲٫۹۲۹٫۶
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد اهواز۴٫۵۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵۳۰
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴٫۵۹۶۷٫۲۸۴۱۰٫۱۵۲۱۳٫۸۶۱۸٫۹۶۲۳٫۲۸۲۸٫۴۳۴٫۴۱۴۴٫۸۸۵۶٫۸۸۷۴٫۴
وزن میلگرد آریان فولاد۷۱۰۱۴۱۸۲۳۳۰
وزن میلگرد سیرجان۱۰
۱۰٫۵
۱۳
۱۳٫۴
۱۷٫۵۲۲٫۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴۲۸
۲۹
وزن میلگرد شاهرود۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۴٫۵۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵۳۵
۳۵٫۵
وزن میلگرد شمس تهران۹٫۵
۱۰
وزن میلگرد دماوند۱۵۱۷
۱۸
وزن میلگرد کرمان۱۹
وزن میلگرد الیگودرزکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلویی
وزن میلگرد شیرازکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلویی
وزن میلگرد راد همدان۹.۵۱۳.۵۱۷.۵۲۱.۵۲۷۳۱۴۲