شماره های تماس

inventory list

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳:۰۱

 قیمتهای روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

میلگرد آجدار A2 سایز ۸ : ۹۰۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ : ۸۹۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۲ : ۸۸۵۰۰ ریال

میلگرد آجدار A3 سایز ۸ : ۹۱۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۰ : ۹۰۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲ : ۸۸۷۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ الی ۳۲ : ۸۸۰۰۰ ریال


فروش مستقیم از دفتر مرکزی کارخانه
با تائید مجدد   پول پیش   تخفیف پای آدرس 
شماره تماسهای مستقیم واحد فروش : 
۰۲۱ ۷۲۰۲۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۸۹۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۸۹۹
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۹۹۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۶
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۷
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۹
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۷۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳:۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۵۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۵۴

 قیمت #میلگرد_آجدار تولید #ابهر_سیادن 

 محل تحویل : کارخانه ابهر سیادن 

 ابهر_سیادن


 ۱۰ A2  8800
 10 A3  8900
 12 A2  8800
 12 A3  8900
 14 A3  8800
 16 A3  8800
 18 A3  8750
 20 A3  8750
 22 A3  8750
 25 A3  875002191077788

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۵۳

 قیمت #میلگرد_آجدار تولید #راد_همدان 

 محل تحویل : کارخانه راد همدان 

 راد_همدان (https://t.me/joinchat/AAAAAD8urSMnN58cVKsFpQ‏)


.
 8 A2  9395
 10 A2  9275
 12 A3  9095
 14 A3  9045
 16 A3  9045
 18 A3  9045
 20 A3  9045
 22 A3  9045
 25 A3  9075
 28 A3  9075
 32 A3  9165


02191077788
02133506700

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۵۰

#آريان_فولاد
#ميلگرد                
#كارخانه               ١٣٩٩/٠٤/١٤

ميلگرد ١٠ A2_____٩٠٠٠٠
ميلگرد ١٢ A2_____٩٠٠٠٠
ميلگرد ١٠ A3_____
ميلگرد ١٢ A3_____٩٠٥٠٠
ميلگرد ١٤ A3_____٨٩٥٠٠
ميلگرد ١٦ A3_____٨٩٥٠٠
ميلگرد ١٨ A3_____٨٩٥٠٠
ميلگرد ٢٠ A3_____٨٩٥٠٠
ميلگرد ٢٢ A3_____٨٩٥٠٠
ميلگرد ٢٥ A3_____٨٩٥٠٠
ميلگرد ٢٨ A3_____
ميلگرد ٣٢ A3_____

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۴۸

۱۳۹۹/۴/۱۴

کارخانه

۶۵ امیراباد:۹۰۰۰
۶۵ امیراباد:۹۳۰۰. ۳sp
65 امیر اباد:.  ۱۰۰۸
۶۵ کلاف ساده:۹۵۵۰. Rst34

8 کلاف اجدار:۹۰۰۰
۱۰ کلاف اجدار:۹۰۰۰

۸ کلاف ساده:۹۲۰۰
۱۰ کلاف ساده:۹۳۰۰
۱۲ کلاف ساده:

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۴۸

کارخانه

۸ ابهر:
۱۰ و ۱۲ ابهر:۸۴۵۰
۱۴ و ۱۶ ابهر:۸۴۵۰
۱۸ الی ۲۵ ابهر:۸۴۵۰

۱۰ ابهر:۸۵۵۰. A3
12 ابهر:۸۵۵۰. A3

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۴۸

۱۳۹۹/۴/۱۴

کارخانه

۱۴ معراج:۸۸۵۰
۱۶ معراج:۸۸۵۰
۱۸ معراج:۸۸۵۰
۲۰ معراج:۸۸۵۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۱۰:۵۱

میلگرد از سایز ۸تا ۲۰هیربد موجود است.

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۳۲

با سلام و عرض ادب خدمت مشتریان گرامی

 قیمتهای روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

میلگرد آجدار A2 سایز ۸ : ۸۵۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ : ۸۴۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۲ : ۸۳۵۰۰ ریال

میلگرد آجدار A3 سایز ۸ : ۸۶۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۰ : ۸۵۰۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲ : ۸۳۷۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ الی ۳۲ : ۸۳۰۰۰ ریال

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۳۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۹

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۷

#ميلگرد_نیشابور

#بارگير_كارخانه

 میلگرد ۱۰

 میلگرد ۱۲

 ميلگرد ١٤ 

 ميلگرد ١٦ 

 ميلگرد ١٨ 

 ميلگرد ٢٠ 

 ميلگرد ٢٢ 

 ميلگرد ٢٥ 

 ميلگرد ٢٨

 میلگرد ۳۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۴

به نام خدا

۱۳۹۹/۴/۱۱

کارخانه

۸ هشترود:۸۸۵۰
۱۰ هشترود:۸۵۰۰
۱۲ هشترود:۸۵۰۰
۱۴ الی ۲۲ هشترود:۸۲۵۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۲

قیمت میلگرد: #سیرجان #حدید

بازار امروز: افزایش ۱۰۰


 میلگرد A2 سایز ۸     قیمت ۸۹۲۰

 میلگرد A2 سایز ۱۰   قیمت ۸۷۷۰

میلگرد A2 سایز ۱۲    قیمت ۸۷۲۰

 میلگرد A2سایز ۱۴    قیمت ۸۶۷۰

 میلگرد A2 سایز ۱۶   قیمت ۸۶۷۰

 میلگرد A2 سایز ۱۸   تماس بگیرید

 میلگرد A2 سایز ۲۰   تماس بگیرید

 میلگرد A3 سایز ۱۲   قیمت ۸۷۲۰

 میلگرد A3 سایز ۱۴   قیمت ۸۶۷۰

 میلگرد A3 سایز ۱۶   قیمت ۸۶۷۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۲

قیمت میلگرد: #فولاد #مهیار

بازار امروز: افزایش ۳۰


 میلگرد A2 سایز ۸    قیمت ۸۵۰۰

 میلگرد A2 سایز ۱۰    قیمت ۸۴۰۰

میلگرد A2 سایز ۱۲    قیمت ۸۳۵۰

 میلگردA3سایز ۸     قیمت ۸۶۰۰

 میلگرد A3 سایز۱۰    قیمت ۸۵۰۰

 میلگردA3 سایز ۱۲    قیمت ۸۳۷۰

 میلگرد A3سایز ۱۴    قیمت ۸۳۰۰

 میلگرد A3 سایز ۱۶    قیمت ۸۳۰۰

 میلگرد A3 سایز ۱۸    قیمت ۸۳۰۰  

 میلگرد A3 سایز۲۰    قیمت ۸۳۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۳:۵۶

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۳:۵۴

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۳:۵۰

#آناهیتا_گیلان 


 ۸ : ۸۷۰٠٠ 
 ۱۰ : ۸۶۰۰۰ 
 ۱۲ : ۸۴۰۰۰ 
 ۱۴ : ۸۴۰۰۰ 
 ۱۶ : ۸۴۰۰۰ 
 ۱۸ : ۸۴۰۰۰ 
 ۲۰ : ۸۴۰۰۰ 
 ۲۲ : ۸۴۰۰۰ 
 ۲۵ : ۸۴۰۰۰                                                                                                                                 
۲۸ : ۸۴۰۰۰ 
٣٢ : ۸۴۰۰۰  


 ۰۲۱ ۴۳۰۰۰۱۲۳

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید