شماره های تماس

inventory list

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۵:۲۵

بار کاشان در انبار تهران
۰.۴*۱۰۰۰
۰.۴*۱۲۵۰
۰.۴۵*۱۰۰۰
۰.۴۵*۱۲۵۰
۰.۵*۱۰۰۰
۰.۵*۱۲۵۰
۰.۶*۱۰۰۰
۰.۶*۱۲۵۰
۰.۷*۱۰۰۰
۰.۷*۱۲۵۰
۰.۸*۱۰۰۰
۰.۸*۱۲۵۰
۱*۱۰۰۰
۱.۲۵*۱۰۰۰
۱.۵*۱۰۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۴۵

#بازرگانی_فولاد_خالقی

تامین کننده انواع ورق های گالوانیزه
کارشناس فروش:مینا محمدی
 #ورق_گالوانیزه
شماره های تماس:

 ۰۲۱۸۸۳۷۰۴۲۷
 ۰۲۱۸۸۳۷۶۳۲۲
 ۰۹۳۸۲۷۷۴۹۶۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق روغنی (سرد)

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۴۴

#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۴۳

#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۴۲

#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۲:۲۱

عزیزی آهن کو 

تولید کننده انواع تسمه و کرومیت با ابعاد ذیل 
 تسمه کرومیت ۳ عرض ۱۲۰ میلی متر 
 تسمه کرومیت ۳ عرض ۱۰۰میلی متر 
 تسمه کرومیت ۴ عرض ۱۲۰میلی متر 
 تسمه کرومیت ۴ عرض ۱۰۰میلی متر 
 تسمه کرومیت ۵ عرض ۱۲۰میلی متر 

هچنین تولید کننده انواع نبشی ورق به ابعاد ذیل
 نبشی ۳*۴*۴ 
نبشی ۳*۳*۳ 
نبشی ۴*۴*۴ 
نبشی ۴*۳*۳
قیمت : تماس تلفنی 
تلفن ثابت : ۰۳۱۳۱۳۱۹۶۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

قوطی و پروفیل

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۲:۱۴

عزیزی آهن کو 

تولید کننده انواع پروفیل زد 

ضخامت ۲  میلی متر 
ضخامت ۲.۵ میلی متر 
ضخامت ۳  میلی متر 
ضخامت ۴  میلی متر 

۱) روش رول فرمینگ ( ارتفاع ۱۸ همراه با پانچ استاندارد )
۲) روش خم (ارتفاع ۲۲/۱۶/۱۴ و ... بدون پانچ )

قیمت : توافقی 

تلفن ثابت : ۳۱۳۱۹۶۰۰۰۳۱
تلفن همراه :۰۹۱۳۴۸۹۰۳۴۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱

آهن کوعزیزی

یکشنبه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

فروش ورق اکسین

ورق ضخامت ۲۵ عرض ۲۰۰۰ کیفیت st52 اکسین 

ورق ضخامت ۱۵ عرض ۲۰۰۰ کیفیت st52 اکسین

ورق ضخامت ۳۵ عرض ۲۰۰۰ کیفیت st52 اکسین


قیمت : تلفنی ۰۳۱۳۱۳۱۹۶۰۰

۰۹۱۳۴۸۹۰۳۴۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۵۴

فولاد آناهیتا گیلان فروش از کارخانه
 ۰۴۱۳۷۷۳۸۲۵۵  خط ويژه  
 یکشنبه     ۱۰/۲۹

میلگرد های موجود      

 ۸ : ۵۳۲٠٠ 
 ۱۰ : ۵۲۷۰۰ 
 ۱۲ : ۵۲۲۰۰ 
 ۱۴ : ۵۲۲۰۰ 
 ۱۶ : ۵۲۲۰۰ 
 ۱۸ : ۵۲۲۰۰ 
 ۲۰ : ۵۲۲۰۰ 
 ۲۲ : ۵۲۲۰۰ 
 ۲۵ : ۵۲۲۰۰                                                                                                                                 
۲۸ : ۵۲۲۰۰ 
٣٢ : ۵۲۲۰۰  

با تاييد

* پذیرش سفارش میلگرد A4 
                                                                              

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۵۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۵۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۵۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۵۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق قلع اندود (تین پلیت)

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۵۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۳

ورق گالوانیزه کاشان در انبار تهران

۰/۳۰ عرض ۱۰۰   
۰/۳۵ عرض ۱۰۰   
۰/۴۰ عرض ۱۰۰   
۰/۴۰ عرض ۱۲۵   
۰/۴۵ عرض ۱۰۰    
۰/۴۵ عرض ۱۲۵   
۰/۵۰ عرض ۱۰۰    
۰/۵۰ عرض ۱۲۵    
۰/۶۰ عرض ۱۰۰     
۰/۶۰ عرض ۱۲۵    
۰/۷۰ عرض ۱۰۰     
۰/۷۰ عرض ۱۲۵    
۰/۸۰ عرض ۱۰۰     
۰/۸۰ عرض ۱۲۵    
۰/۹۰ عرض ۱۰۰     
۰/۹۰ عرض ۱۲۵    
۱/۰۰ عرض ۱۰۰      
۱/۰۰ عرض ۱۲۵     
۱/۲۵ عرض ۱۰۰   
۱/۲۵ عرض ۱۲۵   
۱/۵۰ عرض ۱۰۰
 ۰۲۱۵۵۴۴۰۲۹۳

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۲

ورق رنگی چین در تهران

۰/۲۵ عرض ۱۰۰ سفید
۰/۳۰ عرض ۱۰۰ سفید
۰/۴۰ عرض ۱۲۵ نارنجی
۰/۴۵ عرض ۱۲۵ سفید
۰/۴۷ عرض ۱۰۰ قرمز
۰/۴۷ عرض ۱۰۰ سفید 
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ قرمز
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ نارنجی
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ آبی
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ سفید 
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ قهوه ای روشن
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ پرتقالی
۰/۴۷ عرض ۱۲۵ قهوه ای سوخته
 ۰۲۱۵۵۴۴۰۲۹۳

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

انواع مفتول

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۱

مش 
١٠*١٠*١٢
١٥*١٥*١٢
٢٠*٢٠*١٢
٢٥*٢٥*١٢
٣٠*٣٠*١٢
قيمت   ۵۴۳۰
مش 
١٠*١٠*١٤
١٥*١٥*١٤
٢٠*٢٠*١٤
٢٥*٢٥*١٤
٣٠*٣٠*١٤ 
قيمت ۵۵۳۰
مش سبك از ٢/٥ الي۵ در شبکه های مختلف
قیمت  ۷۶۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

تولیدات و مصنوعات فلزی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۹


تسمه نوردی و چهارپهلو در انبارتهران


تسمه نوردی ۵میل

تسمه نوردی ۶میل

تسمه نوردی ۸میل

تسمه نوردی ۱۰میل

چهارپهلو  ۱۰

 چهارپهلو ۱۲

چهارپهلو ۱۴ 

چهارپهلو ۱۸


میلگرد ۱۰ ساده 
(۶ متری و نرمال ) موجود میباشد

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۸

سایز نبشی
۴۰*۴۰*۳   ۵۵۴۰۰ ریال
۴۰*۴۰*۴   ۵۴۹۰۰ ریال
۵۰*۵۰*۳  ۵۵۱۰۰ ریال
۵۰*۵۰*۴  ۵۴۹۰۰ ریال
۵۰*۵۰*۵  ۵۴۶۰۰ ریال
۶۰*۶۰*۳  ۵۵۹۰۰ ریال
۶۰*۶۰*۴  ۵۵۱۰۰ ریال
۶۰*۶۰*۵  ۵۴۹۰۰ ریال
محصولات فوق به صورت درجه ۱ ودر وزنهای سبک ودرجه ۲ ونرمال موجود می باشد.
اعلام قیمت بصورت تلفنی هر روز ساعت ۱۱:۳۰ انجام میگیرد.

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید