شماره های تماس

جدول وزنی ورق سیاه

جدول وزنی ورق سیاه

۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰۸:۱۷

فرمول محاسبه وزن انواع ورق فولادی و بدست آوردن جدول وزنی ورق سیاه:

وزن ورق سیاه=طول ورق (میلی متر)*عرض ورق(میلی متر)*ضخامت(میلی متر)*چگالی ورق

چگالی در انواع فلزات متفاوت و بشرح ذیل می باشد:

چگالی آهن = ۷.۸۵
چگالی استیل = ۷.۸۴

جهت سهولت در محاسبات بهتر است چگالی آهن و استیل ۸ در نظر گرفته شود.

چگالی آلومینیوم = ۲.۷

قابل ذکر است جهت محاسبه وزن انواع ورق گالوانیزه، روغنی، سیاه و آجدار نیز همان چگالی آهن در محاسبات لحاظ می شود.

با دانستن چگالی ورق مورد نظر و با استفاده از فرمول فوق، می توان وزن ورق فولادی را محاسبه نمود

نکته:در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر ۱۰۰۰ تقسیم نمایید و عدد حاصل را در ۷.۸ ضرب نمایید .

جدول وزنی ورق سیاه

جدول وزنی ورق سیاه فولاد مبارکه ST37

ردیف طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) وزن هر شیت ورق سیاه(kg)
۱ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲ ۳۲
۲ ۲۵۰۰ ۱۲۵۰ ۲ ۵۰
۳ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۳ ۲۱۲
۴ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۴ ۲۸۳
۵ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۵ ۳۵۳۳
۶ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۶ ۴۲۴
۷ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۸ ۶۵۷
۸ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰ ۷۰۷
۹ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ ۸۴۸
۱۰ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵ ۱۰۶۰

جدول وزنی ورق سیاه فولاد کاویان ST37

ردیف طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) وزن هر شیت ورق سیاه(kg)
۱ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۸ ۴۷۱
۲ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۰ ۵۸۹
۳ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۲ ۷۰۷
۴ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۵ ۸۸۴
۵ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۲۰ ۱۱۷۸
۶ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۲۵ ۱۴۷۲
۷ ۶۰۰۰ ۱۲۵۰ ۳۰ ۱۷۶۷
۸ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰ ۱۴۱۳
۹ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵ ۱۷۶۷
۱۰ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۳۰ ۲۱۲۰
۱۱ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۳۵ ۲۴۷۳
۱۲ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۸۲۶
۱۳ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۴۵ ۳۱۸۰
۱۴ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵۳۳
۱۵ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۵۵ ۳۸۸۶
۱۶ ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۶۰ ۴۲۳۹

جدول وزنی ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ST37

ردیف طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) وزن هر شیت ورق سیاه(kg)
۱ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸ ۷۵۴
۲ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۰ ۹۴۲
۳ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۲ ۱۱۳۱
۴ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۵ ۱۴۱۳
۵ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۸۴۴
۶ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵ ۲۳۵۵
۷ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰ ۲۸۲۶
۸ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۵ ۲۳۹۷
۹ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۷۶۸
۱۰ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۵ ۴۲۳۹
۱۱ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰ ۴۷۱۰
۱۲ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۵ ۵۱۸۱
۱۳ ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۶۰ ۵۶۵۲

منبع: گروه تأمین محتوای فولاد۲۴

مجموعه: 
دانشنامه
ادامه مطلب...

Submit world_metals

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
۲ + ۰ =
درخواستهای خرید
درخواست خرید
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

ورق ۲سیاه عرض ۱متر و عرض ۱۲۵متر ،

۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۷:۱۶

جزئیات ...
بیشتر ...
صورت بار

صورت بارورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۳:۴۳

    فولادسل
#ورق_آجدار
کارشناس فروش:عباسپور
تلفن تماس:۰۲۱۷۴۴۸۶ داخلی ۱۰۶
تلفن همراه :۰۹۹۱۹۵۹۷۴۰۸    

صورت بارورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۳:۴۰

    #ورق_سیاه
#ورق
#فولادسل
کارشناس فروش:علیرضا دوستیسودابه قرگز
تلفن تماس۰۲۱۷۴۴۸۶
داخلی ۱۲۲۱۱۵
موبایل ۰۹۹۱۹۵۹۷۴۰۷۰۹۹۱۹۵۹۷۴۲۰
    
بیشتر ...
دنبال فروشنده چه محصولی هستید ؟
آخرین اخبار
بیشتر...