شماره های تماس

آگهی های فروش

جستجوی آگهی فروش
کل آگهی های فروش:۳۰۳
آگهی های فروش منقضی شده:۲۹۱
آگهی های فروش فعال:۱۲
۳۰۳ آگهی فروش یافت شد.
منقضی شده

فروش صادراتی

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7541
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش صادراتی

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7536
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

آهک کلوخه

نام محصول :
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7530
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

خدمات حمل و نقل دریایی

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۱
کد آگهی فروش: AUC7485
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

خدمات حمل و نقل دریایی و زمی

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۱
کد آگهی فروش: AUC7468
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش میلگرد ۱.۴۰۲۱(۴۲۰)

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
فلزات آلیاژی
دسته فرعی محصول :
گرد
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7460
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

تیغه کرکره برقی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۷:۱۴
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰
کد آگهی فروش: AUC7453
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

تیغه کرکره برقی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۱۵:۳۶
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۶
کد آگهی فروش: AUC7451
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

تیغه کرکره برقی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۶
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۸
کد آگهی فروش: AUC7449
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

تیغه کرکره برقی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - ۱۵:۳۲
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۵
کد آگهی فروش: AUC7448
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

شرکت کشتیرانی خورشید دریای

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
سایر
مقدار (کیلوگرم) :
۰
کد آگهی فروش: AUC7438
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش میلگرد ۱.۴۰۲۱(۴۲۰)

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
فلزات آلیاژی
دسته فرعی محصول :
گرد
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7435
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش انواع ورقهای فولادی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ - ۱۱:۵۱
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰
کد آگهی فروش: AUC7415
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق آلومینایز کره ای ضخامت ۱

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۴۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7413
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد سایز ۱۴ و ۲۰

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۷۹۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7405
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق سیاه

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰
کد آگهی فروش: AUC7381
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

کلاف ۱۰ ساده کششی گروه ملی اه

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7364
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد نیشابور سایز ۳۲

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7358
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

لوله درزدار تست

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
پروفیل فلزی
دسته فرعی محصول :
انواع لوله فلزی
مقدار (کیلوگرم) :
۲,۳۰۰
کد آگهی فروش: AUC7350
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق تین پلیت

نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق قلع اندود (تین پلیت)
مقدار (کیلوگرم) :
۶۷
کد آگهی فروش: AUC7346
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۸۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7336
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۸۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7334
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7332
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۳۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7331
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تولیدات ورق های فلزی

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
پروفیل فلزی
دسته فرعی محصول :
پروفیل زد (پرلن)
مقدار (کیلوگرم) :
۴
کد آگهی فروش: AUC7330
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

سبد میلگرد نیشابور سایز۱۴ تا

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۸۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7327
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق st37 از ۳ میل تا ۱۰۰

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
فلزات آلیاژی
دسته فرعی محصول :
ورق
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7325
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

انواع نبشی و ناودانی st37

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
نبشی
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7324
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

پروفیل ۶ میل ۱۰۰*۱۵۰

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
پروفیل فلزی
دسته فرعی محصول :
انواع پروفیل
مقدار (کیلوگرم) :
۴۴,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7323
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق ۸ و ۱۰ و۱۵ میل

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۳۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7319
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

ضایعات ۳۰۴ استیل

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۶:۰۹
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
مواد اولیه خام
دسته فرعی محصول :
قراضه (ضایعات)
مقدار (کیلوگرم) :
۵۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7309
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

کلاف ۸ ساده گروه ملی

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7305
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

کلاف ۹ و ۱۰ ذوبی کششی

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7304
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق روغنی

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۸,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7274
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش سیم مفتول گالوانیزه

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۳:۵۳
صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
سیم مفتولی
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7263
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش مفتول سیاه

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۳:۴۴
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
سیم مفتولی
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7261
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش توری پرسی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۳:۲۹
صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
توری
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7259
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش توری حصاری

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۳:۱۲
صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
توری
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7257
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش مش BRC آجدار

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۸
صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
مش
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7255
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰

فروش مش (شبکه پیش جوش فولادی

تاریخ اتمام آگهی فروش :
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۲:۲۵
صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
مش
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7253
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق روغنی ۵۰ عرض ۱۰۰۰

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۵,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7223
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق روغنی ۵۰ عرض۱۲۵۰

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7222
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش قراضه

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
مواد اولیه خام
دسته فرعی محصول :
قراضه (ضایعات)
مقدار (کیلوگرم) :
۸۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7201
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۵,۰۰۰,۰۰۰
منقضی شده

شمش اهنی

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
مواد اولیه خام
دسته فرعی محصول :
شمش آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۳۹,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7198
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق قلع اندود ۰.۲۰

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق قلع اندود (تین پلیت)
مقدار (کیلوگرم) :
۳,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7194
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

گرد و شمش فولاد آلیاژی

نام محصول :
مجموعه :
فلزات آلیاژی
دسته فرعی محصول :
گرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7149
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد ۵۲ میل ۱.۷۰۳۵ آنیل-محصول

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
فلزات آلیاژی
دسته فرعی محصول :
گرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7145
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد ۵۵ میل ۱.۷۰۳۵ آنیل -فولاد

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
فلزات آلیاژی
دسته فرعی محصول :
گرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7144
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق آهن ۶ میل

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۶۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7131
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

قراضه سوپر ویژه

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
مواد اولیه خام
دسته فرعی محصول :
قراضه (ضایعات)
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7123
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منقضی شده

قراضه سوپر ویژه

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
مواد اولیه خام
دسته فرعی محصول :
قراضه (ضایعات)
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7122
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

آهن اسفنجی

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
مواد اولیه خام
دسته فرعی محصول :
آهن اسفنجی
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۸۰۰
کد آگهی فروش: AUC7121
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۸ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۴۴,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7103
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۶ ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7102
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۶ ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7101
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۴ ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۴۴,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7100
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق ۵۰روغنیst12 عرض۱۲۵۰

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC7072
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

مخازن ذخیره و تحت فشار

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
تولیدات فلزی
دسته فرعی محصول :
ظروف و مخازن
مقدار (کیلوگرم) :
۳۰۰
کد آگهی فروش: AUC6997
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد آجدار

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۵۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6974
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

۱۰میل۲۰۰۰×۶۰۰۰اکسین

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۶۶,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6913
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

۲۰میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰اکسین

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6910
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق۰.۷۰روغنیst12 فولاد مبارکه

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۵,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6887
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق۰.۵روغنیst12عرض۱۰۰۰فولادمبا

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6886
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق۰.۵روغنیst12عرض۱۲۵۰فولامبار

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6885
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۲.۵ عرض ۱۲۵۰طول۲متر فاب

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۴۱,۰۵۶
کد آگهی فروش: AUC6877
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۲ عرض ۱۲۵۰طول۲متر فابری

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۹,۹۱۵
کد آگهی فروش: AUC6876
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق۲میل ۱۲۵۰ طول۴ فابریک مب

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۴۱,۰۵۶
کد آگهی فروش: AUC6875
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۸ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۴۴,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6870
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۶ ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۶۶,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6869
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

تیر آهن ۱۴ ذوب آهن

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۴۴,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6868
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

مش میلگرد

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
مش
مقدار (کیلوگرم) :
۵۰,۵۰۰
کد آگهی فروش: AUC6852
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

مش میلگرد

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
مش
مقدار (کیلوگرم) :
۴۸,۷۰۰
کد آگهی فروش: AUC6850
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

مش میلگرد

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
مش
مقدار (کیلوگرم) :
۴۹,۵۰۰
کد آگهی فروش: AUC6849
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

مش میلگرد

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع مفتول
دسته فرعی محصول :
مش
مقدار (کیلوگرم) :
۵,۳۰۰
کد آگهی فروش: AUC6848
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

کویل ۲میل عرض ۱۲۵۰کیفیت st37 فول

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۳۸,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6846
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

قوطی پروفیل ضخامت ۲/۵ و ۲/۳

نام محصول :
مجموعه :
پروفیل فلزی
دسته فرعی محصول :
انواع پروفیل
مقدار (کیلوگرم) :
۴۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6836
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۵ میل تا ۱۵میل A516-70

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۰
کد آگهی فروش: AUC6811
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۵ میل تا ۱۵میل st52

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۰
کد آگهی فروش: AUC6809
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد ۱۰ آجدار قزوین

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۵۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6789
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

قوطی

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
پروفیل فلزی
دسته فرعی محصول :
انواع پروفیل
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6787
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

رول اسپیره ۷۰ در عرض های مختل

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۵,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6785
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق اسپیره فولاد

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۵,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6784
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق اسپیره فولاد

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6783
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد آجدار

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6751
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۰.۸۰*۹۰۰روغنیst12 فولاد م

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6725
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۰.۷۵*۹۷۰۰ روغنیst12 فولاد

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6724
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق ۰.۸۰*۸۷۳ روغنی st12

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۶,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6722
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۸ فولاد مبارکه

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6696
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۶ فولاد مبارکه

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6695
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش محصولات فلزی با نازل ت

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۱
کد آگهی فروش: AUC6650
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۸ فابریک فولاد مبارکه

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6618
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق ۶میل فابریک فولادمبارکه

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۲,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6617
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش محصولات فلزی با نازل ت

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
تیر آهن
مقدار (کیلوگرم) :
۱,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6602
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

میلگرد ۲۲ آجدار زرد

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع آهن ساختمانی
دسته فرعی محصول :
میلگرد
مقدار (کیلوگرم) :
۲۵,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6574
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

فروش ورق ۷۰روغنی ۱۵۴۵ کیفیتst16

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق روغنی (سرد)
مقدار (کیلوگرم) :
۵۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6529
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق۵ st52

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۲۵,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6502
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

خرید وفروش انواع ورقهای گال

صاحب آگهی فروش:
نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گالوانیزه و رنگی
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6482
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

کویل فولادی ضخامت ۴ با عرض ۷۱۵

نام محصول :
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۱۰,۲۰۰
کد آگهی فروش: AUC6469
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰
منقضی شده

ورق گیلان ۱۰ میل عرض ۱۲۵

صاحب آگهی فروش:
مجموعه :
انواع ورق آهنی
دسته فرعی محصول :
ورق گرم (سیاه)
مقدار (کیلوگرم) :
۶,۰۰۰
کد آگهی فروش: AUC6463
X

ثبت پیشنهاد قیمت

آخرین قیمت پیشنهادی به ازای ۱ کیلو گرم - ۰