شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : 739
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - ورق گرم (سیاه) - RFQ-23616

نیشابور ، فولادمبارکه ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۱:۴۸

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23021

روغنی سیاه ضخامت 1.5 با عرض 125 به صورت رول ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۹ - ۱۰:۵۰

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-22891

گندله شکسته یا گندله درجه دو ،

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۲:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید شمش - RFQ-22478

3sp ccm,5sp ccm 100×100 125×125 ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - ۱۷:۵۵

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22477

میلگرد نرمال ،

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - ۱۷:۵۲

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - شمش - RFQ-22476

میلگرد نرمال ، میان خطی ،

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - ۱۷:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-21856

بوته سوخته ،

۱۴۰۱/۰۱/۱۲ - ۱۴:۳۳

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - RFQ-21368

میلگرد ،

۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۲۱:۵۶

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-20761

آهن اسفنجی ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۰۹:۲۲

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید شمش - RFQ-18678

میان خطی ،

۱۴۰۰/۰۷/۱۴ - ۱۸:۰۲

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-18413

خریدار سنگ آهن مگنت ،

۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید شمش - RFQ-17743

3sp ccm 100×100 ،

۱۳۹۹/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
خریدار ضایعات میلگرد و آهن

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ۱۵:۱۵

جزئیات ...
درخواست خرید
صادرات واردات ترخیص و ترانزیت از گمرک مهران

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۶:۱۰

جزئیات ...
درخواست خرید
خرید مواد اولیه نورد گرم

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۸:۵۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید انواع لوله - RFQ-23955

لوله اسپیرال ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۱ - ۱۶:۰۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23950

ورق آلیاژی ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۲ - ۱۴:۱۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23949

ورق آلیاژی ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۲ - ۱۴:۱۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23868

PL10,25,30,35,45 ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۷:۲۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-23766

اصفهان ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۰۹:۱۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23759

خلیج فارس ، کوثر ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۲

جزئیات ...
© 2018 FOOLAD24 Design. All Rights Reserved.