شماره های تماس

فولاد 24 بازار آنلاین خرید و فروش آهن و فولاد

خریدارم

می خواهم محصولات آهن و فولادی بخرم .

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .

شما می توانید در ﺑﯿﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .

شما می توانید در بین تامین کنندگان فولاد 24 جستجو کنید.

فروشنده ام

می خواهم از طریق فولاد 24 محصولاتم را بفروشم .

شما می توانید یک آگهی فروش تعریف کنید.

شما می توانید در ﺑﯿﻦ درخواست های خرید ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .

میلگرد 32
فولاد آناهیتا گیلان
43,800
factory
میلگرد 10
فولاد آناهیتا گیلان
44,300
factory
میلگرد 20
فولاد آناهیتا گیلان
43,800
factory
میلگرد 12
فولاد آناهیتا گیلان
43,800
factory
آگهی فروش
فروش ورق اکسین
کاسپین استیل ویستا
2019/10/26 - 21:58
AUC-7709
آگهی فروش
فروش ورق اکسین
کاسپین استیل ویستا
2019/10/26 - 21:53
AUC-7707
آگهی فروش
فروش ورق اکسین
کاسپین استیل ویستا
2019/10/26 - 21:52
AUC-7706
آگهی فروش
فروش ورق اکسین
کاسپین استیل ویستا
2019/10/26 - 21:52
AUC-7705
درخواست خرید
میلگرد صادراتی
سمانه هداوند خانی
2019/10/06 - 21:50
RFQ-7648
درخواست خرید
ورق اکسین و کاویان 20 میل
امید قشنگ پور
2019/10/06 - 21:36
RFQ-7632
درخواست خرید
خرید 125*3درجه2
احمد مشکل گشا
2019/09/29 - 11:29
RFQ-7595
درخواست خرید
ورق روغنی 50 مبارکه st14 هر 2 عرض
پیام تاجداری
2019/09/29 - 09:18
RFQ-7563
Foolad24 until now...
2725

Total members

2963

Total Number of Prpducts

228

Total Number of RFQs

318

Total Number of Auctions

© 2018 FOOLAD24 Design. All Rights Reserved.